Suojavarusteet

Suojavarusteet

Koneissa ja työlaitteissa on turvallisuuden varmistamiseksi useita suojuksia ja muita turvavarusteita, kuten esimerkiksi tiettyjen työlaitteiden käyttöön liittyvät istuinkytkimet tai ajonestolaitteet. Suojien poistaminen tai turvavälineiden toimintakyvyn heikentäminen on ehdottomasti kielletty. Huoltotöiden jälkeen suojien asennus ja turvavälineiden oikeanlainen toiminta on varmistettava ennen koneen käytön aloittamista.

Työnantaja tai koneen muutostyön tekijä on vastuussa siitä, että koneen turvallisuustasoa ei vahingossa tai tarkoituksellisesti heikennetä. Suojan tai turvalaitteen poistaja voi joutua vastuuseen myös toiselle henkilölle tapahtuvasta onnettomuudesta, joka aiheutuu suojainten puuttumisesta tai toimimattomuudesta.

Varo liikkuvia osia symboli

Varo liikkuvia osia

Älä koskaan poista koneessa tai työlaitteissa olevia suojia äläkä lähesty työlaitteita niiden ollessa käynnissä. Pyörivät osat, kuten akselit, hihnat, terät ja ketjut aiheuttavat vakavan takertumisvaaran.

Varo teräviä osia symboli

Varo teräviä osia

Leikkurien terät ja moottoritilan jäähdytinsiivikko aiheuttavat pyöriessään viilto- tai leikkautumisvaaran. Älä mene käyvien työlaitteiden lähelle tai työskentelemään konepeiton alle koneen käydessä.

Varo kuumia pintoja symboli

Varo kuumia pintoja

Konepeiton alla moottoritilassa on koneen käynnin jäljiltä kuumia pintoja. Noudata varovaisuutta moottoritilassa työskenneltäessä.

Suojan tai turvalaitteen poistaja voi joutua vastuuseen myös toiselle henkilölle tapahtuvasta onnettomuudesta

Kiinnitä erityistä huomiota myös työlaitteiden turvallisuuteen. Tarkkailtavia asioita ovat esimerkiksi

  • Hiekoittimen säiliön suojaritilä ja ketjukotelo on oltava paikoillaan
  • Ruohonleikkurin terän ja hihnojen suojukset on oltava paikoillaan
  • Leikkurien istuinkytkimen on oltava toiminnassa, siten että leikkuri toimii vain jos käyttäjä on istuimellaan ohjaamossa.
  • Henkilönostimen rajakytkimien pitää olla paikallaan ja niiden toiminta pitää olla tarkastettu

Mikäli suojia joudutaan poistamaan vika- tai häiriötilanteissa, on aina varmistuttava siitä, että kone on sammutettu ja energiansyöttö työlaitteelle on katkaistu. Vika- tai huoltotilanteissa saatetaan tarvita myös ylimääräisiä turvavälineitä, kuten sylinterien huoltotuet. Kaikissa poikkeustilanteissa on noudatettava ehdotonta varovaisuutta ja toimittava käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.