Wyposażenie ochronne jest celowo montowane w maszynie

Maszyny i osprzęt roboczy zawierają kilka osłon ochronnych i innych urządzeń zabezpieczających, takich jak czujniki fotela czy czujniki zatrzymujące związane z użytkowaniem maszyn. Zdejmowanie osłon lub osłabianie efektywności działania urządzeń zabezpieczających jest surowo zabronione. Po zakończeniu serwisowania maszyn i przed rozpoczęciem pracy, należy upewnić się, że wszystkie elementy zabezpieczające są odpowiednio zamontowane i w pełni funkcjonalne.

Pracodawca lub osoba odpowiedzialna za wykonywanie jakichkolwiek prac przy maszynie jest również odpowiedzialna za upewnienie się, że poziom bezpieczeństwa maszyny nie zostanie przypadkowo lub celowo osłabiony. Osoba, która zdjęła osłony ochronne, może okazać się być odpowiedzialna za wypadek, który może wydarzyć się innej osobie w wynika braku lub niesprawności wyposażenie ochronnego.

Varo liikkuvia osia symboli

Uważaj na ruchome części

Nigdy nie zdejmuj osłon ochronnych zamontowanych na maszynie lub osprzęcie roboczym. Nie zbliżaj się do maszyny i osprzętu podczas pracy. Części obracające się, takie jak osie, pasy, ostrza i łańcuchy, powodują poważne niebezpieczeństwo wplątania.

Varo teräviä osia symboli

Uważaj na ostre przedmioty

Ostrza tnące lub wirniki chłodnicy komory silnika powodują niebezpieczeństwo nacięcia lub przecięcia. Nie zbliżaj się do osprzętu, który pracuje. Nie otwieraj maski silnika, gdy silnik pracuje.

Varo kuumia pintoja symboli

Uważaj na gorące powierzchnie

Po uruchomieniu silnika w komorze silnika pod maską znajdują się gorące powierzchnie. Zachowaj ostrożność podczas pracy w komorze silnika.

Osoba, która zdjęła wyposażenie ochronne, może okazać się odpowiedzialna za wypadek, który może wydarzyć się innej osobie.

Zwróć szczególną uwagę na bezpieczną pracę z osprzętem, w szczególności:

  • Kratka ochronna i osłona łańcucha pojemnika posypywarki muszą być zamontowane.
  • Osłony ostrza i pasów kosiarki muszą być zamontowane.
  • Czujnik łączący fotel operatora z układem koszącym musi być sprawny, tak, aby  funkcja koszenia załączała się tylko, gdy operator jest w kabinie.
  • Wyłączniki graniczne zwyżki muszą być zamontowane i w pełni sprawne.