Bezpieczeństwo

Ważnym celem przyszłego rozwoju firmy Wille Machines Oy jest bezpieczeństwo zarówno jej pracowników, jak i wytwarzanych przez nią produktów.

Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn w fazie projektowania, produkcji i serwisie. Nasze maszyny są zgodne z prawodawstwem UE i powiązanymi normami zharmonizowanymi. Na dowód tego wszystkie nasze maszyny posiadają oznakowanie CE, a wraz z maszynami dostarczany jest certyfikat zgodności. Wierzymy również, że bezpieczeństwo maszyn najlepiej dopracowuje się we współpracy z naszymi klientami. Dlatego na tych stronach opublikowaliśmy informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn.

Ryzyka związane z użytkowaniem naszych maszyn są brane pod uwagę już w fazie projektowania, a jego minimalizacja jest jedną z podstawowych zasad naszych projektów.

Operator maszyny jest zawsze w pewnym stopniu narażony na niekorzystne czynniki, takie jak hałas i wibracje. Podczas wykonywania prac komunalnych operator może również w ciągu dnia być narażony na obciążenie związane z nieergonomicznym miejscem pracy, zimno lub gorąco, deszcz lub kurz. Staraliśmy się zminimalizować te utrudnienia podczas projektowania maszyny, a zwłaszcza kabiny. Zastosowanie i organizacja pracy mają znaczący wpływ na narażenie na te utrudnienia. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania maszyny jest ostatecznie obowiązkiem operatora i jego pracodawcy. W Wille Machines przeprowadziliśmy kilka ankiet dotyczących kwestii bezpieczeństwa związanych z naszymi maszynami. Nasi klienci mają możliwość uzyskania szczegółowych informacji od naszych ekspertów w zakresie oceny ryzyka i zagrożeń.

Ryzyko związane z użytkowaniem naszych maszyn jest brane pod uwagę już w fazie projektowania, a minimalizacja ryzyka jest jedną z podstawowych zasad naszych projektów. Wypadki są jednak zawsze możliwe, gdy urządzenie jest używane w miejscach publicznych i ruchu drogowym. Ważnymi zagrożeniami dla naszych maszyn są np. zmieniające się warunki pogodowe, zagrożenia w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwa związane z działalnością człowieka. Niebezpieczne sytuacje mogą doprowadzić do zranienia operatora i osób postronnych lub mogą spowodować szkody materialne w samej maszyny lub jej otoczenia. Czasami szkodom można zapobiec poprzez podjęcie czynności, które mogą wydawać się zwyczajne lub nieistotne:

Ohjekirja symboli

Używaj urządzenia prawidłowo

Operatorzy muszą zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny i jej osprzętu. Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa podanych w Poradniku Operatora. Należy również wziąć pod uwagę ograniczenia określone dla warunków i sposobów użytkowania maszyny oraz osprzętu.

Huolto symboli

Serwisuj maszynę terminowo i we właściwy sposób

Konserwacja maszyny jest ważna dla zapewnienia bezpiecznej pracy. Wykonuj przeglądy okresowe terminowo, sprawdzaj i naprawiaj wszelkie zauważone usterki. Przestrzegaj instrukcji serwisowania lub zlecaj wykonywanie przeglądów okresowych w profesjonalnym warsztacie.

Vaara-alue symboli

Zwróć uwagę na zagrożenia

Operator maszyny jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób postronnych. Zawsze zwracaj uwagę na obszar zagrożenia wokół maszyny. Nie wolno pozostawiać maszyny pracującej bez operatora, a praca jest zabroniona, gdy w obszarze zagrożenia znajdują się osoby postronne.

Pracodawca odpowiada również za maszyny

Firma będąca właścicielem jest jako pracodawca zawsze odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoich pracowników i zgodnie z dekretem rządowym w sprawie bezpiecznego użytkowania i kontroli sprzętu roboczego, również za maszyny używane w firmie. Pracodawca jest m.in. odpowiedzialny za udzielanie wskazówek dotyczących użytkowania maszyny, kompatybilność maszyny oraz osprzętu, zapewnienie dobrego stanu pracy maszyny oraz ocenę ryzyka z nią związanego.

Jako producent maszyn zalecamy również naszym klientom wprowadzenie zarządzania bezpieczeństwem pracy i dążymy do zapewnienia wyczerpujących informacji o naszych maszynach w tym zakresie.