Inne osprzęty

Jeśli nie możesz wybrać osprzętu z bogatej gamy Wille Optim, możesz również wybrać osprzęt produkowany przez innych producentów dostosowany do modeli Wille. Nasza fabryka współpracuje z kilkoma producentami osprzętu roboczego. Dzięki temu możliwości wykorzystania maszyn Wille są jeszcze bardziej wszechstronne.

Model
Kosiarka bijakowa naramienna
Posypywarka dyskowa 450
Posypywarka dyskowa 700
Posypywarka dyskowa 1000
Kosiarka rotacyjna
Kosiarka bijakowa boczna
Zagęszczarka płytowa
Odśnieżarka wirnikowa