Środowisko

Jako firma produkująca maszyny, które mają dbać o otoczenie, ważne jest dla nas minimalizowanie wpływu naszej działalności i naszych maszyn na środowisko.

Nie wylewaj zużytego oleju w środowisku naturalnym

Smary stosowane w maszynie, olej hydrauliczny i paliwo mogą być szkodliwe dla środowiska. W przypadku wycieku olej należy zebrać za pomocą absorbentów.

Zużyte oleje są odpadami niebezpiecznymi

Zużyte oleje, w tym bio-oleje, są odpadami niebezpiecznymi i nie powinny być uwalniane do środowiska ani do kanalizacji. Zużyty olej i odpady oleiste (np. filtry) należy odpowiednio zutylizować.

Nie zanieczyszczaj środowiska

Określono dzienne i nocne wartości graniczne hałasu na obszarach mieszkalnych. Unikaj głośnej i długotrwałej pracy w obszarach mieszkalnych, zwłaszcza w nocy. To również jest uważane za szkodliwe dla środowiska.

Dostarcz materiały nadające się do recyklingu, wycofane z eksploatacji (opony, plastik kabiny, błotniki, części metalowe i szklane) do dalszego przetwarzania. Więcej informacji na temat możliwości recyklingu można uzyskać u producenta.

Na poziom emisji starszych maszyn może mieć również wpływ zapewnienie prawidłowego działania układu paliwowego, silnika i oczyszczaczy spalin.

Emisja spalin jest wprost proporcjonalny do ilości spalonego paliwa. Emisje z nowych maszyn i silników zostały znacznie zmniejszone dzięki wymaganiom Dyrektywy 97/68/WE w sprawie maszyn roboczych. Na poziom emisji starszych maszyn może mieć również wpływ zapewnienie prawidłowego działania układu paliwowego, silnika i oczyszczaczy spalin.

Możesz również zmniejszyć zużycie paliwa i emisję poprzez oszczędną eksploatację maszyny:

  • Unikaj niepotrzebnych przestojów przy zapalonym silniku
  • Utrzymuj stałą prędkość jazdy i jedź przy niższych obrotach
  • Unikaj przeciążania maszyny i uruchamiania zimnego silnika
  • Zadbaj o stan opon i ciśnienie w oponach
  • Zawsze używaj paliwa drogowego, które spełnia wymagania normy EN 590