Happy Wille driver

Keskkond

Kuna oleme ettevõte, kes toodab masinaid, mis on mõeldud meie keskkonna eest hoolitsemiseks, on meile oluline, et meie tegevuse ja masinate keskkonnamõju oleks minimaalne.

Mootoriga töömasinate kasutamise ja utiliseerimise keskkonnamõju tekib peamiselt kemikaalidest ja masinas kasutatud materjalidest, samuti masina kasutamise ajal tekkivatest heitgaasidest. Lisaks võib keskkonnamõjuna käsitleda ka masina otsest mõju ümbritsevale nagu näiteks mürasaaste.

Masinat kasutades ja hooldades järgige järgmisi keskkonnanõudeid:

Ärge laske õlil loodusesse sattuda

Masinas kasutatavad määrded, hüdraulikaõli ja kütus võivad olla keskkonnale kahjulikud. Juhul, kui vedelikku lekib, tuleb õli kokku koguda absorbentidega.

Jääkõlid on ohtlikud jäätmed

Jääkõlid, sealhulgas bioõlid on ohtlikud jäätmed ning neid ei tohi lasta keskkonda ega kanalisatsiooni. Jääkõlid ja õlised jäätmed (nt filtrid) tuleb kõrvaldada nõuetekohaselt.

Ärge häirige keskkonda

Elamupiirkondades on kehtestatud keskkonnamüra päevased ja öised piirväärtused. Vältige mürarohket ja pikaajalist tööd elamupiirkondades, eriti öösel.

Viige ringlussevõetavad kasutusest kõrvaldatud materjalid (rehvid, kabiini plastosad, porilauad, metall- ja klaasosad) jäätmejaama. Lisainfot ringlussevõetavuse kohta saate tootjalt.

Ka vanemate masinate heitkoguseid saab mõjutada, veendudes selles, et kütusesüsteem, mootor ja heitgaasipuhastid töötavad korralikult.

Heitgaasi kogus on proportsionaalne põlenud kütuse kogusega. Uute masinate ja mootorite heitkoguseid on oluliselt vähendatud tänu direktiivi 97/68/EÜ nõuetele. Ka vanemate masinate heitkoguseid saab mõjutada, veendudes selles, et kütusesüsteem, mootor ja heitgaasipuhastid töötavad korralikult.

Samuti saate vähendada kütusekulu ja heitmeid, kui kasutate masinat ökonoomselt:

  • Vältige tarbetut tühikäiku
  • Hoidke sõidukiirus ühtlane ning sõitke vähemate pööretega
  • Ärge koormake masinat üle ja vältige mootori külmkäivitamist
  • Jälgige rehvide seisukorda ja rehvirõhku
  • Kasutage maanteesõiduks sobivat kütust, mis vastab standardi EN 590 nõuetele