Polityka HSEQ

Nasza polityka dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości (Polityka HSEQ) ma na celu przybliżenie naszym pracownikom i partnerom naszego kierunku działania i podejścia do kwestii HSEQ. Treść polityki HSEQ jest corocznie weryfikowana i wspiera strategię mającą na celu realizację naszej wizji.

Wihuri Oy Tekninen Kauppa kieruje się zasadami etycznymi Wihuri, własnymi zasadami, zobowiązaniami i wartościami Wihuri: Otwartość, Rzetelność, Innowacyjność i Rentowność.

Aby poprawić nasze wyniki w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i jakości, zobowiązujemy się do:

 • Spełniania oczekiwań i wymagań klienta oraz podnoszenie poziomu jego zadowolenia. Dla nas jakość oznacza spełnienie wymagań i tego, co zostało uzgodnione.
 • Stałe doskonalenie naszych działań w oparciu o zewnętrzne i wewnętrzne informacje zwrotne, zarządzanie ryzykiem oraz zmiany w środowisku operacyjnym.
 • Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia w naszych działaniach; przewidywanie, ograniczanie i zapobieganie szkodom dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa spowodowanym przez nasze działania, produkty i usługi.
 • Monitorowanie zużycia energii w naszych budynkach i stałe podnoszenie ich efektywności energetycznej.
 • Pomaganie naszym klientom w zmniejszaniu wpływu ich działalności na środowisko poprzez oferowanie najlepszych i najbardziej zaawansowanych produktów, usług i rozwiązań w branży.
 • Promowanie wiedzy o HSEQ wśród naszych pracowników poprzez komunikację i szkolenia.
 • Faworyzowanie w projektach inwestycyjnych energooszczędnych nowoczesnych technologii i długofalowych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Bezpieczna praca wykonywana w sposób promujący dobre samopoczucie, we współpracy z naszymi pracownikami i interesariuszami.
 • Przestrzeganie wszystkich lokalnych i międzynarodowych praw i przepisów, które dotyczą naszej działalności.

Dla nas rozwijanie kultury HSEQ we właściwym kierunku oznacza:

 • Każdy z nas ma prawo i obowiązek zająć się zidentyfikowanymi przez siebie niedociągnięciami w zakresie jakości, środowiska czy bezpieczeństwa.
 • Rozwijamy nasze modele operacyjne i procesy, aby były bardziej opłacalne oraz nie szkodziły jakości, środowisku i bezpieczeństwu pracy.
 • HSEQ jest częścią zarządzania rentowną i odpowiedzialną działalnością gospodarczą.
 • Jeśli mimo to popełnimy błąd, weźmiemy za niego odpowiedzialność i poprawimy go.

Oczekujemy również od naszych partnerów i dostawców posiadania dobrych standardów zarządzania środowiskiem, zdrowiem, bezpieczeństwem i jakością oraz wspólnego zaangażowania w HSEQ.