Polityka jakości

Wille Machines Oy przestrzega polityki jakości Wihuri Technical Trade. Celem Wihuri Technical Trade jest współpraca z klientami, dostawcami i udziałowcami w taki sposób, aby współpraca była korzystna dla obu stron. Fundamentami naszych działań są wartości firmy Wihuri: Przejrzystość, Niezawodność, Innowacyjność i Rentowność.

Kluczową cechą jest ciągły rozwój naszej działalności w oparciu o informacje zwrotne wewnętrzne i zewnętrzne oraz zmiany w środowisku operacyjnym. Poprzez transparentność działań zapewniamy, że każdy ma świadomość, w jaki sposób jego praca przekłada się na osiągnięcie ogólnych celów. Zarząd Wihuri Technical Trade jest zaangażowany w tworzenie odpowiednich warunków do realizacji docelowej jakości.

Kierownictwo Wihuri Technical Trade zobowiązuje się do przestrzegania tej polityki jakości i oczekuje tego samego od pracowników. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy i świadczonych przez siebie usług. Tego samego oczekujemy również od naszych dostawców.