Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicyn hos Wihuri Oy Tekninen Kauppa efterföljs av Wille Machines Oy. Öppenhet, pålitlighet, innovation och lönsamhet är hörnstenar i Wihuri Oy Tekninen Kauppas verksamhet. I samarbetet med kunder, underleverantörer och övriga intressegrupper vill vi verka för att samarbetet ska vara framgångsrikt och utvecklande för alla parter.

Såväl extern som intern dialog samt förändringar i vår interna miljö befrämjar en kontinuerlig utveckling av vår verksamhet. Genom öppen information garanteras att var och en vet nivån på sin arbetsinsats i förhållande till uppsatta mål.  Wihuri Oy Tekninen Kauppas ledning förbinder sig att skapa tillräckliga förutsättningar för att förverkliga utvecklingen. 

Ledningen på Wihuri Oy Tekninen Kauppa förbinder sig att efterfölja denna kvalitetspolicy och förväntar sig att all personal gör detsamma. Varje medarbetare ansvarar för kvaliteten i sitt arbete och den service han eller hon ger. Genom vårt gemensamma sätt att agera, förväntar vi oss att våra leverantörer gör detsamma.