Historia

Wille Machines Oys resa från Vilho Lankinens grundande av Lankisen Konepaja till tillverkare av midjestyrda Wille-redskapsbärare samt en del av det internationella Wihuris många dotterbolag.

Tillhörande gruppen som evakuerades från Karelen under krigstid kom Vilho Lankinen till Loimaa-regionen och grundade 1950 han Lankisen Konepaja i byn Hintsala i utkanten av Loimaa. I början tillverkade man bland annat takutrustning och avgassystem för personbilar i maskinverkstaden.

Arbetsredskap och frontlastare

Tillverkning av arbetsredskap för traktorer inleddes i maskinverkstaden i mitten av 50-talet. I slutet av årtiondet inleddes även tillverkningen av frontlastare, vilka såldes i stora mängder under kommande årtionden under det egna varumärket Vila, som även kom att under lång tid vara namnet på de egna arbetsredskapen.

Med utformningen av frontlastare och arbetsredskap som grund började företaget i början av 60-talet även att tillverka arbetsredskap på traktorbotten för olika typer av användning först under varumärket Vilske, och sedan under namnet Valtra VL. Fokuset på maskiner som användes i mark- och miljöarbeten födde även idén till sopmaskinen VL 45.

Willes födelse

Vilho Lankinen som förstod kundernas mångsidiga behov tog 1978 fram en helt ny, midjestyrd och mångsidig arbetsmaskin som gick under arbetsnamnet ”linkku”. Det egna maskinkonceptet specialiserat på fastighets- och markarbeten fick ett bra komplement till den redan långsiktiga tillverkningen av arbetsmaskiner.

När projektet framskred övergav man arbetsnamnet och maskinen döptes efter Vilhos favoritnamn, Wille, och den första prototypen av maskinen såg dagens ljus 1980. Den första maskinen av modellen Wille levererades till kund tre år senare. Exporten av Wille-maskinerna tog fart redan i slutet av 80-talet och riktade sig i början till grannländerna Sverige och Norge.

Det egna maskinkonceptet specialiserat på fastighets- och markarbeten fick ett bra komplement till den redan långsiktiga tillverkningen av arbetsmaskiner.

Del av Wihuri

2003 blev Vilakone, med fokus på Wille-redskapsbärare och arbetsredskapen som anpassats till den, en del av en internationell koncern, som sedan en tid tillbaka ansvarat för försäljningen av Wille i Finland, när Wihur köpte upp aktiemajoriteten i Vilakone Ab. Nästa år levererades redan 3000 Wille-maskiner till kunder. Därefter har försäljningen av Wille-maskiner mer än fördubblats med hundratals maskiner årligen samtidigt som tillverkningen av arbetsredskap som passar Wille-maskinerna överskrider 10 000.

Den pågående produktutvecklingen och nya marknader har alltid varit en tillväxtfaktor för företaget. Med den ökande tillväxten har Wille plogat vägen till många europeiska länder samt Nordamerika, Ryssland och till och med Spetsbergen.

Den 6 april bytte Vilakone Oy sitt namn till Wille Machines Oy.