Wille Optim Sopvals

Wille Optims sopvalsar är det rätta verktyget för röjning av löv, snö och sand. Vattenmunstycken för dammbindning som standard för borsten.

  • För användning året runt
  • Valsens ändar är fria, vilket gör det möjligt att borsta bredvid väggar och kantstenar
  • Tvärgående lutning på ±6º möjliggör bra borstresultat
  • Hydraulisk rotationsvinkel ± 27°
  • Valsens flytande rörelse i höjdled med ca. 300 mm gör att den följer markens ojämnheter.
  • Stötabsorption säkerställer jämn borstning
  • Det är enkelt att byta lameller, man behöver inte lossa hydraulmotorn

Sopvals 140

Minsta arbetsbredd1250 mm
Största arbetsbredd1400 mm
Vikt320 kg
Wille275

Sopvals 170

Minsta arbetsbredd1515 mm
Största arbetsbredd1700 mm
Vikt400 kg
Wille375

Sopvals 200

Minsta arbetsbredd1780 mm
Största arbetsbredd2000 mm
Vikt450 kg
Wille475

Sopvals 240

Minsta arbetsbredd2040 mm
Största arbetsbredd2400 mm
Vikt480 kg
Wille675-875

Sopvals 270

Minsta arbetsbredd2400 mm
Största arbetsbredd2700 mm
Vikt510 kg
Wille675-875

Sopvals 320

Minsta arbetsbredd2850 mm
Största arbetsbredd3200 mm
Vikt560 kg
Wille875