Wille 675 Delta

Wille 675Δ

Utmärkt effektivitet och ergonomi året runt.

Wille 675 är späckad med funktioner som förbättrar arbetseffektivitet och ergonomi och gör maskinen till en smart medarbetare för dig. Det är trevligt att uppehålla sig i den rymliga och tysta förarhytten med maskinens alla funktioner bekvämt till hands. Farthållaren är en utmärkt hjälpare under arbetet och transportkörningen. Motorhydrauliken anpassar sig till körhastigheten och justerar automatiskt arbetsredskapets hastighet och låter dig fokusera på det aktuella uppdraget. Du kan också underlätta ditt jobb genom att spara de arbetsredskapsspecifika rörelsehastigheterna färdigt i inställningarna på din Wille-maskin. Vår nya smidiga sjätte generationens maskin är miljövänlig och kan röra sig även i trånga utrymmen. Dess motor av utsläppsklass Steg 5 går också på biodiesel.

Motor
Kohler KDI 3404 TCR-SCR
Effekt
105 kW / 140 hv
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge
34,7/ 50,0 kN
Lyfthöjd
3380 mm
Max motorhydraulikflöde
0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min
Däck
420/65 R 24, 360/80 R 20
Bredd
1920 mm
Längd
5225 mm
Höjd
2340 mm
Axelavstånd
2525 mm
Yttre svängradie
4660 mm
Vikt
6100 kg
Transporthastighet
0-50 km/h *)
Ljudnivå: inne
70 dBA
Ljudnivå: ute
103 dBA
Wille 675 Delta varustettuna avoharjalla

Obehindrad sikt från den bekväma och tysta förarhytten

Våra kunder har betygsatt förarhytten högt. De tycker att den är rymlig, bekväm och tyst. I och med att Wille-föraren alltid har maskinens alla mångsidiga funktioner nära till hands, hålls han på gott humör hela arbetsdagen. Sikten runt maskinen genom glasdörren och den uppåtböjda vindrutan är utmärkt. Den låga instrumentbrädan lämnar större utrymme för knäet och förbättrar utsikten framåt.

Kohler KDI 3404 SCR-TCR Stage V -moottori

Motorn av utsläppsklass Steg V ger högt vridmoment på ett miljövänligt sätt

Motorn som uppfyller de senaste utsläppskraven enligt steg V och är försedd med ett partikelfilter och en SCR-katalysator ökar miljövänligheten hos Wille 675 ytterligare. Det går bra att använda förnybar HVO100-biodiesel med lägre utsläpp som bränsle. Kohler-dieselmotorn på 105 kW med vridmoment på hela 650 Nm är inte försett med recirkulationssystem för avgaser (EGR).

Wille 675 Deltan näyttö

Bekanta dig med Willes alla funktioner

Wille-föraren får till sitt förfogande en tydlig, stor display som ger information om maskinens många funktioner och handleder i maskinens användning. Användargränssnittet har förnyats helt och du kan nu kontrollera maskinens olika funktioner enkelt på displayen. De viktigaste och mest använda funktioner, som till exempel val av körmoden och kontroll av hydrauloljeflödet, har nu placerats nära förarens högra hand, vilket gör arbetet enklare och mer effektivt. Maskinens funktioner styrs med navigeringshjulet på armstödet och via de invidliggande kortkommandoknapparna för de mest använda funktionerna.

Wille 675 Delta, josta konepeitto irroitettu

Tillgång till servicepunkter

Motorhuven på Wille-maskinerna kan öppnas helt för lätt kontroll av vätskenivåerna i motorrummet och enkelt underhåll av maskinen. Motorhuven kan skjutas bakåt och lyftas bort vid behov. Efter underhållet kan motorhuven stängas helt genom att skjuta tillbaka den. Enkel tillgång till motorrummet minskar den tid som krävs för underhåll och inspektioner och den besparade tiden kan i stället användas för produktivt arbete. Säkringarna och kretskorten sitter på hyttens högra sida där de är lättåtkomliga från utsidan via en öppningsbar lucka. En tydlig säkringskarta på dörrens insida visar var säkringarna är placerade.

Wille 675 Delta varustettuna kolmella työlaitteella

Få jobbet gjort på en gång

På Wille kan man koppla arbetsredskapen antingen framtill eller baktill på maskinen eller ovanpå motorhuven. All utrustning som behövs för flera arbetsfaser kan kopplas till maskinen på en gång: du kan bevattna vägen medan du använder sopvals och transportera upp till tio gånger mera vatten ovanpå motorhuven än i tvättapparatens egen vattentank. Du kan röja snö, sprida sand och fylla på sandspridaren från flaket under samma åktur. På det sättet sparar du både tid och bränsle eftersom du inte behöver återvända till startpunkten för att byta utrustning eller fylla tankar mitt under arbetet.

Wille 675 Delta ohjain

Modifiera din Wille så att den känns din egen

Du kan nu konkret kontrollera hur Wille reagerar på dina kommandon genom att spara lämpliga hastigheter för olika arbetsredskap i arbetsredskapsprofilerna och enkelt aktivera dem vid skifte av uppdrag eller förare. Den förarspecifika profilen gör dig möjligt att snabbt aktivera de inställningar som du har sparat för de tillkopplade arbetsredskapen och joysticksfunktionerna. Hydrauloljeflödet visas också på displayen i liter för att underlätta korrekt användning av arbetsredskapet. Med hjälp av denna information kan du också skapa profiler för olika arbetsredskapen. Willen näytöltä näet myös työhydrauliikan litramäärän, mikä helpottaa käyttämään jokaista työlaitetta oikealla tavalla. Voit hyödyntää tietoa myös työlaiteprofiilien luonnissa.

Smart Cruiser logo

Enkelhet för arbete och transportkörning

Farthållaren Smart Cruiser som är optimerad för arbetet utnyttjar logik som är bekant från bilar. Det underlättar till exempel snöröjning och sopning samt förbättrar komfort under transportkörningen. Du kan då bättre fokusera på själva jobbet, observera omgivningen och undvika farliga situationer eftersom hastighetskontrollen inte längre drar din uppmärksamhet. Det är möjligt att sakta ner tillfälligt med inch-pedalen mitt under arbetet utan att koppla bort farthållaren.

Heavy Duty logo

Dra full nytta av maskinens dragkraft

Wille 675 är din bästa kompanjon för tunga arbeten där det är styrka som gäller. Genom att använda Heavy Duty-moden till exempel under lastningen eller snöröjningen kan du utnyttja maskinens dragkraft till fullo och hantera även tunga laster på ett smidigt och enkelt sätt. Om man arbetar i HD-körmoden belastas delarna i kraftöverföringen på sikt mindre tack vare den optimala lastfördelningen.

Smart Flow logo

Låt automatiken kontrollera arbetshydrauliken

Nu är det slut med ständig vridning av knapparna. Smart Flow -motorhydrauliken med automatisk kontroll av arbetsredskapets hastighet gör att till exempel spridning av sand går jämnt trots variationer i körhastigheten. Då kan du fokusera på omgivningen och utföra ditt arbete så bra som möjligt. Arbetet framskrider effektivare och du kan till exempel röja snö och sprida sand samtidigt utan några problem. Hydraulkretsen med hastighetsreglering kan användas på arbetsredskap monterade antingen framtill eller baktill på maskinen.

Smart Lube logo

Optimera förbrukningen av smörjfett efter belastningen förorsakad av arbetet

Mängden fett som matas från centralsmörjningen regleras av Smart Lube-systemet beroende på belastningen. Systemet förlänger eller förkortar automatiskt smörjningsintervallen och på det sättet förhindrar överflödig smörjning och överflöd av fett. Det minskar förbrukningen av fett och du behöver inte fylla tanken så ofta. Smart Lube-systemet är en tilläggsutrustning för Wille.

Bilder

Fram

Modell
Snöskopa 1900
Multiskopa 1500
Skopa 1000
Lövskopa 1900
Sopvals 240
Sopvals 270
Sopskopa 650

Bak

Modell
Hydrauliskt bakre blad 2500
Personlift
Sandspridare 550 fast
Sandspridare 550 självlastande

Ovanpå motorhuvudet

Modell
Högtryckstvätt 1500
Vätskespridare
Hydrauliskt flak 800
Talriksspridare 1000