Om oss

Wille Machines Oy är den största tillverkaren av redskapsbärare i viktklass 2 – 7 t i Norden.

Närmare 8000 Wille-redskapsbärare har sålts sedan 1983. Huvudmarknaderna för närvarande är Sverige, Finland, Norge och Nordamerika. Förutom den moderna, högklassiga produktionen, spelar företagets egen produktutvecklingsavdelning en avgörande roll.

Wille Machines Oy tillverkar också mer än tjugo olika arbetsredskap som har optimerats för alla fyra årstider. Marknadsledarens starka kunnande syns också i de konkurrenskraftiga och högklassiga produkterna. Wille Machines Oy har en omsättning på mer än 30 miljoner euro och företagets fabriker är belägna i Loimaa, Finland.

Wille Machines Oy är medlem i EUnited, European Association of Municipal Equipment Manufacturers.