Wille App

Wille App är en mobilapp utvecklad för Willeförare. Här kan du hitta information om allt från själva redskapsbäraren till arbetsutrustning och allt annat som kretsar kring din Wille. Genom att lägga till din egen maskin i appen har du också enkel tillgång till tillverkarens hjälp- och supportmaterial som specifikt rör din Wille.

I Min Wille-sektionen kan du lägga till din maskins serienummer vilket ger dig tillgång till dokument aktuella för just din maskin direkt i appen, såsom användarhandbok och reservdelsbok. Från Min Wille-sektionen kan du också enkelt kontakta din egen Wille servicepunkt.

Ladda ner Wille App till din mobil från Google Play eller App Store.