Servicepaket

Wille-servicepaket som införskaffats med hjälp av chassinumret är ett tillförlitligt sätt att underhålla Wille-underhållsmaskiner. Den innehåller att som behövs för schemalagt underhåll, oavsett om det gäller en ny eller en äldre Wille-maskin.

Servicepaket skiljer sig för alla Wille-modeller, med hjälp av vilka gör det enkelt och kostnadseffektivt att utföra schemalagt underhåll av maskinen Servicepaketen innehåller alla delar som krävs för underhåll samt en checklista som hjälper dig att kontrollera att alla punkter i underhållet genomförs. Förutom servicepaketet behöver man endast smörjmedel och vätskor för att utföra schemalagt underhåll.

Servicepaket är:

 • Bekymmersfritt att skaffa
 • Enkelt att transportera
 • Innehåller alltid rätt delar

Till varje maskin finns 3 olika servicepaket, där innehållet skiljer sig lite beroende på om man ska göra en första service efter 200 timmar, 500 timmar eller en grundligare service efter 1000 timmar.

Grundlig service och bekymmersfria driftstimmar i ett paket.

Med hjälp av servicepaketet sparar du tid, bekymmer och pengar då innehållet i servicepaketet garanterar att delarna passar maskinen samt att alla delar garanterat blir underhållna. Säkra och bekymmersfria driftstimmar garanteras 0m du utför servicen efter checklistan som medföljer paketet.

Exempel på servicepaket (Wille 855c 1000h):

 • Motoroljefilter
 • Bränslefilter
 • Sköljfilter för hydrauliken
 • Returfilter för hydrauliken
 • Tryckfilter för hydrauliken
 • Ventilator för hydrauliken
 • Filter för värmare
 • Luftfilter för motor, yttre 
 • Luftfilter för motor, innre
 • Fläktremmar 
 • Koppartätningar och O-ringar 
 • Kontrollista för service