Wille Optim Hydrauliskt bakre blad

Rugga upp ytan på gator, cykelbanor och parkeringsplatser med hjälp av det hydrauliska bakre bladet. Genom att rugga upp ytan får du fram den gamla sanden från tidigare sandningar så att behovet av sandning minskar. Hålstålet hjälper till att jämna till slask som frusit på ojämna ytor. Med tappstålet minskar halkan även på isiga vägunderlag. Under sommaranvändning ruggar det bakre bladet upp och tar bort ojämnheter på grusvägar.

  • Finns som hålstål eller Sandviks tappstål
  • Stödhjul för sommarbruk finns som tillval
  • Hydraulisk lutning och vändning
  • Fytande rörelse vid horisontella och lutande plan
Hydrauliskt Bakre Blad
Hydrauliskt Bakre Blad
Modell
Bladets bredd
Vändning av blad +/-
Lutning av blad +/-
Vikt
Wille
Hydrauliskt bakre blad 1800
1800 mm
25°
10°
680 kg
475
Hydrauliskt bakre blad 2500
2500 mm
25°
10°
740 kg
675-875