Wille Optim Sopskopa

Med sopskopa rengör du ytor och samlar samtidigt upp skräp i behållaren. Dammbindning understöds av en integrerad vattentank till borsten, från vilken bevattningsdysorna går till sidoborsten och valsen. Tanken och borsten stiger och sjunker efter markytan, och anordningen behöver inte ens lyftas eller sänkas för sig även om den saktar ner vid någon plats. Om man kör emot en vägg eller annat hinder fjädrar sidoborsten. Tankens botten öppnas hydrauliskt för tömning och Willes lastare gör det möjligt att tömma det upp på en lastpall.

  • Integrerad bevattningstank, 150 – 200 l
  • Flytande vertikal rörelse av tank och borste
  • Sidoborste på höger sida är standars, borste till vänster finns som tillval
  • Ett stödhjul fram och två bak

Sopskopa 205

Volym200 l
Volym vattentank100 l
Arbetsbredd1700 mm, med extra sidoborste 2050 mm
Valsdiameter600 mm
Vikt525 kg
Wille375

Sopskopa 305

Volym300 l
Volym vattentank100 l
Arbetsbredd2050 mm, med extra sidoborste 2500 mm
Valsdiameter600 mm
Vikt560 kg
Wille475

Sopskopa 650

Volym560 l
Volym vattentank200 l
Arbetsbredd2250 mm, med extra sidoborste 2700 mm
Valsdiameter700 mm
Vikt790 kg
Wille675-875