Sopskopa 205

Med sopskopa rengör du ytor och samlar samtidigt upp skräp i behållaren. Dammbindning understöds av en integrerad vattentank till borsten, från vilken bevattningsdysorna går till sidoborsten och valsen. Tanken och borsten stiger och sjunker efter markytan, och anordningen behöver inte ens lyftas eller sänkas för sig även om den saktar ner vid någon plats. Om man kör emot en vägg eller annat hinder fjädrar sidoborsten. Tankens botten öppnas hydrauliskt för tömning och Willes lastare gör det möjligt att tömma det upp på en lastpall.

Volym
200 l
Arbetsbredd
1700 mm, med extra sidoborste 2050 mm
Volym vattentank
100 l
Valsdiameter
600 mm
Vikt
525 kg
Wille
375