Hydrauliskt bakre blad 1800

Rugga upp ytan på gator, cykelbanor och parkeringsplatser med hjälp av det hydrauliska bakre bladet. Genom att rugga upp ytan får du fram den gamla sanden från tidigare sandningar så att behovet av sandning minskar. Hålstålet hjälper till att jämna till slask som frusit på ojämna ytor. Med tappstålet minskar halkan även på isiga vägunderlag. Under sommaranvändning ruggar det bakre bladet upp och tar bort ojämnheter på grusvägar.

Bladets bredd
1800 mm
Vändning av blad +/-
25°
Lutning av blad +/-
10°
Vikt
680 kg
Wille
475