Sopvals 140

Wille Optims sopvalsar är det rätta verktyget för röjning av löv, snö och sand. Vattenmunstycken för dammbindning som standard för borsten.

Minsta arbetsbredd
1250 mm
Största arbetsbredd
1400 mm
Vikt
320 kg
Wille
275

I sopvalsen 140 finns hydraulisk sidoförfyttning, 220 mm åt vänster och 265 mm åt höger. Den valsens flytande vertikalrörelse är 100 mm.