Smart Flow

Unohda jatkuva nappuloiden kääntely ja käytetyn öljymäärän arvailu – Wille hoitaa nyt työhydrauliikan säädöt puolestasi. Ajonopeuden mukaan säätyvä Smart Flow -moottorihydrauliikka ohjaa työlaitteen nopeutta automaattisesti, jotta esimerkiksi hiekoitus on aina yhtä tasaista nopeuden vaihteluista huolimatta. Sen avulla voit keskittyä ympäristön havainnointiin sekä tekemään työsi mahdollisimman hyvin.

Anna työhydrauliikka Smart Flow -automatiikan hoidettavaksi.

Nopeussäätyvää hydrauliikkaa voit hyödyntää työlaitteissa sekä edessä että takana. Automatiikka pysäyttää hydrauliikan puolestasi, kun seisahdut esimerkiksi punaisiin liikennevaloihin. Työsi tehostuu, kun voit aidosti aurata ja hiekoittaa yhtä aikaa ongelmitta.

Säästä materiaalikuluissa ja tehosta työtä

Smart Flow määrittää hydrauliikan prosentuaalista tuottoa suhteessa ajonopeuteen. Wille laskee hydrauliikan tuoton tarkasti ja kertoo työskentelyn aikana käytetyn litramäärän näytöllään. Tuoton optimointi vaikuttaa esimerkiksi harjan parhaaseen mahdolliseen pyörimisnopeuteen ja sitä kautta harjasten kulumiseen. Vähentämällä työlaitteiden kulumista säästät muun muassa materiaalikustannuksissa sekä huoltoihin kuluvassa työajassa.

Voit hyödyntää koneen laskemia arvoja käyttöprofiileissa, luoda jopa 30 eri profiilia työlaitteille ja asettaa kaikille omat tuottoarvonsa. Säätämällä tuottoa manuaalisesti voit helposti optimoida esimerkiksi käytettävän hiekoitussepelin määrää. Tuottokäyrän lineaarisen säädön ansiosta voit vähentää hiekan syöttöä samassa suhteessa kaikilla eri ajonopeuksilla.

Kun säädät tuottoa, älä ylitä työlaitteelle määriteltyä maksimiarvoa. Voit myös pyytää meitä muokkaamaan säätöarvot työlaitteillesi paremmin sopiviksi.

Kytke Smart Flow päälle käyttöprofiileista moottorihydrauliikan alta. Smart Flow on saatavilla Delta-sarjan Willeihin.