Smart Lube

Siirtoajon aikana ja tyhjäkäynnillä koneen voitelulle ei ole tarvetta. Myös erilaiset työvaiheet kuluttavat eri määrän voitelurasvaa. Aiemmin Wille-kuski on itse joutunut huolehtimaan riittävästä rasvauksesta ja toiminnan pysäytyksestä tarvittaessa. Kehitimme kuljettajan avuksi Smart Lube -järjestelmän, joka optimoi rasvan käyttöä työn kuluttavuuden mukaan. Se pysäyttää rasvauksen automaattisesti, kun sitä ei tarvita, ja helpottaa voitelun määrän säätöä eri työvaiheissa.

Smart Lube optimoi rasvan käyttöä työn kuluttavuuden mukaan.

Smart Lube säätelee keskusvoitelujärjestelmän syöttämän rasvan määrää. Se pidentää tai lyhentää voiteluväliä automaattisesti, jolloin vältyt liialliselta rasvaukselta ja ylivuodoilta. Tämä auttaa pitämään koneen ja ympäristön puhtaampana. Tyhjäkäynnin ja siirtoajon aikana ajonopeuksissa 0 km/h ja yli 35 km/h rasvaa ei syötetä ollenkaan. Smart Luben käytön myötä rasvankulutus pienenee ja rasvasäiliötä tarvitsee täyttää harvemmin.

Estä ylivoitelu ja täytä rasvasäiliötä harvemmin

Voit kuskina säätää rasvaussykliä myös manuaalisesti työn luonteen mukaan. Valittavina asetuksina Smart Lube -järjestelmässä ovat low, mid ja high voitelun toistumissyklin mukaan: mitä harvemman voiteluvälin valitset, sitä pidempi aika rasvauskertojen välillä kuluu. Yhden syklin aikana rasvauslinjat paineistetaan ja rasvaa syötetään sinne, missä linjan painetaso on laskenut.

Voit tarvittaessa laittaa rasvansyötön myös pois päältä. Kun kone sammutetaan ja käynnistetään uudelleen, voiteluväli palaa asetukseen ennen sammutusta ja suojaa näin koneenosia ennenaikaiselta kulumiselta. Rasvaus on helppo käynnistää koneen näytöltä myös isompien huoltotöiden yhteydessä, kun rasvauspiiriä on täytynyt purkaa ja linjat täytyy paineistaa uudelleen.

Saat Smart Lube -järjestelmän optiona Delta-sarjalaiseen Willeen.