Komprimator

Med komprimatorn kan du komprimera löst material som grus. Den hållbara arbetshydrauliken som Wille har samt Willes stark ram fungerar utmärkt med komprimatorn.

  • Komprimatorns vibrationsenhet kan flyttas till båda sidor av maskinen, och på detta sätt komprimera även områden på sidan maskinens körlinje.
  • Komprimeringseffekten kan följas och styras med hjälp av displayen och styrenheten som finns i hytten.

Fråga din Wille-återförsäljare efter mer information om den bästa komprimatorn till din maskinmodell.

Komprimator
Komprimator
Komprimator
Komprimator